Home Search

ซีรีย์คำเหมื๊อนเหมือน - search results

If you're not happy with the results, please do another search

Popular Posts

My Favorites

ภาษาจีนมี Tense หรือป่าว? วันนี้มีเฉลยนะตะเอง

ตอนเด็กๆ สมัยที่เราเรียนหนังสือในโรงเรียน เวลาเรียนวิชาภาษาอังกฤษสุ่ยหลินมั่นใจว่าทุกคนจะต้องถูกบังคับให้จำเรื่อง Tense แน่นอน เราต้องจำว่า Past Tense ต้องเติม ed นะ (แต่ก็มีบางตัวไม่เติมแถมเปลี่ยนรูปอีกต่างหาก ฮ่วย!) Present...