พูดจีน

Home พูดจีน

Popular Posts

My Favorites

บอกเวลาภาษาจีนให้เป๊ะ ด้วย 后 และ 前!

สุ่ยหลินคิดว่าพวกเราคงเรียนเรื่องคำบอกเวลามาบ้างแล้ว ตั้งแต่ระดับพื้นฐานก็เช่น 昨天 = เมื่อวาน 今天 = วันนี้ และ 明天 =...