พูดจีน

Home พูดจีน

No posts to display

Popular Posts

My Favorites

连词 HSK4

4 คำเชื่อมสันธาน (连词) ที่เจอบ่อยสุดๆใน HSK4

คำเชื่อมหรือคำสันธาน (连词) ถือว่ามีความสำคัญนะคะ ทั้งใช้ในชีวิตประจำวันและในการสอบ นึกไม่ออกก็ลองนึกว่าเราพูดภาษาไทยแบบที่ไม่มีคำพวกนี้ (เช่น ไม่ว่าจะ..... / ถึงแม้ว่า...... / ยังไงก็ตาม..... / ถ้าอย่างนั้น..... ฯลฯ...