สนทนาภาษาจีน

Home สนทนาภาษาจีน

Popular Posts

My Favorites

有点儿 一点儿

有点儿 VS 一点儿 อันไหนน้อยกว่ากัน?

สุ่ยหลินว่าเรารู้จักคำว่า “点” ในภาษาจีนมาบ้างแล้วนะคะ คำนี้นอกจากจะแปลว่า “จุด” เช่น 三点五  = สามจุดห้า หรือแปลว่า  “สั่ง (อาหาร)” เช่น...