หนังสือภาษาจีน

Home หนังสือภาษาจีน

Popular Posts

My Favorites

可不是! คำนี้เป็นการตอบรับหรือปฏิเสธ?

可不是! (เข่อ ปู๋ ซื่อ) ก่อนดูเฉลย แอบคิดในใจก่อนค่ะ คำนี้เป็นการตอบรับหรือปฏิเสธ.... เฉลย... ตอบรับค่า แต่เป็นไรที่คนไทยงงม๊าก เพราะทำไมมีคำว่า 不 (ปู้) ที่แปลว่าไม่ แล้วแปลว่าตอบรับได้ 可不是 เป็นสำนวนการตอบรับที่คนจีนชอบใช้...