HSK

Home HSK

Popular Posts

My Favorites

地 (ซีรีย์สามเกลอ 的, 地 และ 得)

มาต่อกับสามเกลอตัวที่สองนะคะ ตัวนี้มีชื่อว่า 地 เหมือนเพื่อนเก๊านั่นแหละ เรามาดูกันค่าา ว่า 地 ตัวนี้ทำอะไรเป็นบ้างเนาะ^^ ภารกิจสำคัญของ 地 ก็คือ อธิบายวิธีการ, สถานการณ์หรืออารมณ์ของกริยาที่ตามหลัง 地...