Home Search

HSK - search results

If you're not happy with the results, please do another search

Popular Posts

My Favorites

โครงสร้างประโยค ภาษาจีน

จะเรียงลำดับประโยค ภาษาจีน ยังไงให้ถูก !?!?

เวลาเราเริ่มเรียนภาษาที่ 2 หรือ 3 ใหม่ๆ สุ่ยหลินว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามรวมถึงภาษาจีนด้วย ก็จะเจอกับปัญหาเรื่องการเรียงประโยคทั้งนั้นเลยนะสุ่ยหลินว่า อย่างภาษาไทยเราพูดว่า "ชั้นกินข้าว" ก็มีบางภาษาอื่นๆ ในโลกบอกว่า "ชั้นข้าวกิน" หรือพูดว่า "ข้าวกินชั้น"...