Home Tags คำคล้าย

Tag: คำคล้าย

Popular Posts

My Favorites

ชั้นรักเธอ。我爱你。 / ชั้นรักเธอ! 我爱你!/ ชั้นรักเธอ? 我爱你?

แต่ก่อนสุ่ยหลินเรียนภาษาจีน ไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องเครื่องหมายวรรคตอน (标点符号--biāodiǎn fúhào)เท่าไหร่ คิดว่าก็เหมือนแค่ full stop ปิดประโยคในภาษาอังกฤษ ก็เขียนมั่งไม่เขียนมั่ง วงกลมทึบมั่ง กลวงมั่ง แล้วแต่ความรีบ แหะๆ  ไม่ดีนะค้า...