Home Tags 口语

Tag: 口语

Popular Posts

My Favorites

โครงสร้างประโยค ภาษาจีน

จะเรียงลำดับประโยค ภาษาจีน ยังไงให้ถูก !?!?

เวลาเราเริ่มเรียนภาษาที่ 2 หรือ 3 ใหม่ๆ สุ่ยหลินว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามรวมถึงภาษาจีนด้วย ก็จะเจอกับปัญหาเรื่องการเรียงประโยคทั้งนั้นเลยนะสุ่ยหลินว่า อย่างภาษาไทยเราพูดว่า "ชั้นกินข้าว" ก็มีบางภาษาอื่นๆ ในโลกบอกว่า "ชั้นข้าวกิน" หรือพูดว่า "ข้าวกินชั้น"...