รวมตัวอย่างข้อสอบ HSK ตั้งแต่ระดับ 1 ถึงระดับ 6 และ HSKK พร้อมไฟล์เสียงและเฉลย รวมถึงหัวข้อไวยากรณ์ HSK และศัพท์ HSK ที่ออกสอบแบบครบครันในที่เดียว เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบ หรือสนใจทดลองทำแบบทดสอบก่อนลงสนามสอบ HSK และ HSKK

รวมตัวอย่างข้อสอบ HSKHSK 1

H11329                     H11330

Exam Paper               Exam Paper
Answer Sheet            Answer Sheet
Audio                        Audio

H11331                     H11332

Exam Paper               Exam Paper
Answer Sheet            Answer Sheet
Audio                       Audio

H11334

Exam Paper
Answer Sheet
Audio

H10901                        H10902

Exam Paper & Answer    Exam Paper & Answer
Audio                            Audio

H11003                        H11004

Exam Paper & Answer    Exam Paper & Answer
Audio                            Audio

H11005

Exam Paper & Answer
Audio

HSK 2

H21329                     H21330

Exam Paper               Exam Paper
Answer Sheet            Answer Sheet
Audio                        Audio

H21331                      H21332

Exam Paper               Exam Paper
Answer Sheet            Answer Sheet
Audio                        Audio

H21334

Exam Paper
Answer Sheet
Audio

H20901                        H20902

Exam Paper & Answer    Exam Paper & Answer
Audio                            Audio

H21003                        H21004

Exam Paper & Answer    Exam Paper & Answer
Audio                            Audio

H21005

Exam Paper & Answer
Audio

HSK 3

H31327                     H31329

Exam Paper               Exam Paper
Answer Sheet            Answer Sheet
Audio                        Audio

H31330                     H31332

Exam Paper               Exam Paper
Answer Sheet            Answer Sheet
Audio                        Audio

H31001                        H31002

Exam Paper & Answer    Exam Paper & Answer
Audio                            Audio

H31003                        H31004

Exam Paper & Answer    Exam Paper & Answer
Audio                            Audio

H31005

Exam Paper & Answer
Audio

HSK 4

H41327                     H41328

Exam Paper               Exam Paper
Answer Sheet            Answer Sheet
Audio                        Audio

H41329                     H41330

Exam Paper               Exam Paper
Answer Sheet             Answer Sheet
Audio                         Audio

H41332

Exam Paper
Answer Sheet
Audio

H41001                        H41002

Exam Paper & Answer    Exam Paper & Answer
Audio                            Audio

H41003                        H41004

Exam Paper & Answer    Exam Paper & Answer
Audio                            Audio

H41005

Exam Paper & Answer
Audio

H41006                        H41007

Exam Paper                    Exam Paper
Answer Sheet                 Answer Sheet
Audio Script                     Audio Script
Audio                            Audio

H41008                        H41009

Exam Paper                    Exam Paper
Answer Sheet                 Answer Sheet
Audio Script                     Audio Script
Audio                            Audio

H41218                        H41219

Exam Paper                    Exam Paper
Answer Sheet                 Answer Sheet
Audio Script                     Audio Script
Audio                            Audio

H41220                        H41221

Exam Paper                    Exam Paper
Answer Sheet                 Answer Sheet
Audio Script                     Audio Script
Audio                            Audio

HSK 5

H51327                     H51328

Exam Paper               Exam Paper
Answer Sheet            Answer Sheet
Audio                        Audio

H51329                    H51332

Exam Paper               Exam Paper
Answer Sheet             Answer Sheet
Audio                         Audio

H51001                        H51002

Exam Paper & Answer    Exam Paper & Answer
Audio                            Audio

H51110                        H51004

Exam Paper & Answer    Exam Paper & Answer
Audio                            Audio

H51005

Exam Paper & Answer
Audio

H51110                        H51111

Exam Paper                    Exam Paper
Answer Sheet                 Answer Sheet
Audio Script                     Audio Script
Audio                            Audio

HSK 6

H61328

Exam Paper – listening & reading
Exam Paper – writing
Answer Sheet
Audio

H61330

Exam Paper – listening & reading
Exam Paper – writing
Answer Sheet
Audio

H61332

Exam Paper – listening & reading
Exam Paper – writing
Answer Sheet
Audio

H61001                        H61002

Exam Paper & Answer    Exam Paper & Answer
Audio                            Audio

H61003                        H61004

Exam Paper & Answer    Exam Paper & Answer
Audio                            Audio

H61005

Exam Paper & Answer
Audio

HSKK 初级

H71003                      H71312

Exam Paper                 Exam Paper
Audio                          Audio

HSKK 中级

H81003                      H81312

Exam Paper                 Exam Paper
Audio                          Audio

HSKK 高级

H91003                      H91312

Exam Paper                 Exam Paper
Audio                          Audio

 

รวมศัพท์ HSK ระดับต่างๆ

ศัพท์ HSK 1
ศัพท์ HSK 2
ศัพท์ HSK 3
ศัพท์ HSK 4
ศัพท์ HSK 5
ศัพท์ HSK 6

รวมหัวข้อไวยากรณ์ HSK ที่ควรรู้

ไวยากรณ์ที่ควรรู้ HSK 1
ไวยากรณ์ที่ควรรู้ HSK 2
ไวยากรณ์ที่ควรรู้ HSK 3

อ่านเพิ่มเติม

โพสไวยากรณ์ HSK ของสุ่ยหลิน

Courses สอนภาษาจีนของสุ่ยหลิน

หนังสือภาษาจีนของสุ่ยหลิน